Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Wielki Post, J 12,12-16

Wyobraź sobie króla, który wjeżdża do swojej ojczyzny po wygranej długoletniej wojnie. Wszyscy cieszą się, radują i świętują. Zobacz jego twarz umęczoną, utrudzoną, ale zwycięską i pogodną.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 12,12-16
Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”, oraz: „Król Izraela!” A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: „Nie bój się, Córo Syjonu! Oto Król twój przybywa, siedząc na oślęciu”. Z początku Jego uczniowie nie zrozumieli tego. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili

Tylko ogromny zachwyt może porwać cały tłum, aby ten biegł w stronę swojego bohatera i wołał radośnie. Tylko ta osoba, która głęboko tęskni, wybiega na spotkanie ukochanej osoby, gdy ją dostrzega. W całym tłumie, jaki dziś wybiega i woła, znajdują się konkretne osoby, które osobiście doświadczyły, kim jest Jezus. On w tłumie widzi wszystkich, ale też dostrzega każdego z osobna i czeka na spotkanie. To czy wyjdę do Niego, czy wybiegnę, zależy od tego, jak tęskni za Nim moje serce.

Bywają sytuacje, w których zawiedliśmy przez nasz własny upór czy egoizm. Nasze poczucie wartości zaczyna topnieć, a niechęć do siebie wzrasta. Popatrz, że Jezus tak, jak odnalazł osiołka, tak chce odnaleźć twoją wartość i pokazać ci ją. On przybywa dzisiaj jako Król do swojego dziecka, aby mogło odkryć w Jego spojrzeniu swoją wyjątkową godność. Co w tobie potrzebuje dzisiaj Jezusowego spojrzenia?

Każdy z nas, chodząc do szkoły, miał wiele książek do przeczytania. Jedne lepiej pamięta, inne mniej. Uczniowie Pana, choć z Nim przebywali, też wiele rzeczy, o których im mówił, zapominali. Jednak Jezus oświecał Duchem ich umysły i przypominał im to co najważniejsze. Również w trakcie tego rozpoczynającego się Wielkiego Tygodnia Jezus chce posyłać tobie swojego Ducha, by przypomnieć ci, jak bardzo cię kocha i co dla ciebie zrobił.

Chciej dzisiaj towarzyszyć Jezusowi wjeżdżającemu wśród radosnych śpiewów do Jerozolimy, tak jak potrafisz. Niech twoja obecność będzie dla Niego wsparciem.

Chwała Ojcu…

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: