Okres zwykły, Mk 16,15-18

Nowy dzień daje nowe możliwości. Otwórz swoje serce i umysł na słowa Zmartwychwstałego, na poznanie Go od innej strony dziś, teraz.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 16,15-18
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”.

Pragnienia są darem od Boga. Dotyczą powołania do stanu życia, danej pracy, rodzicielstwa, jakiegoś zadania, misji. Duch Święty nie prowadzi nas przez przymus – musisz, trzeba, należy. On zaprasza do współpracy – jeśli chcesz! Bóg nie pragnie mieć niewolników, lecz wolne dzieci. Jakie możliwości współdziałania z Nim Duch Święty otwiera dzisiaj przed tobą?

W naszej teraźniejszości ciągle toczy się walka między samozbawianiem, kiedy liczymy wyłącznie na własne siły, a pozwalaniem Jezusowi się  zbawiać. Problemem w nas nie jest to, że grzeszymy, lecz to, że nie chcemy się do tego przyznać. W konsekwencji nie potrzebujemy Zbawiciela. A czy ty potrzebujesz Zbawiciela?

Niejeden po nakazie Jezusa, aby iść na cały świat, może się czuć zakłopotany. Szczególnie, gdy nie odczuwa takiego pragnienia. Co wtedy? Czy powinien mieć poczucie winy, uważać się za kogoś nieużytecznego? Wręcz przeciwnie! Bóg daje nam szansę głoszenia dobrej nowiny w naszej codzienności. To tu z nami współdziała, objawia się nam i udziela. Czy w zwyczajnych, typowych dniach zauważasz cuda Jego obecności?

Poproś Ducha Świętego o łaskę dobrego wykorzystania wolności, którą ci ofiarowuje.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: