Okres zwykły, Łk 12,54–59

Dzisiejsza Ewangelia mówi o znakach. O różnych znakach w twoim życiu.  Wsłuchaj się dobrze w jej słowa i spróbuj zastosować ją w życiu.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 12,54–59
Jezus mówił do tłumów: „Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: «Deszcz idzie». I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: «Będzie upał». I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek”.

Jezus, nauczając tłumy, odnosił się do różnych codziennych zdarzeń. Również dzisiaj Bóg daje różne znaki, objawia się, czyni cuda, przemawia przez innych ludzi. Przypomina w ten sposób, że istnieje i działa. Każdego dnia możesz odczytać znaki Jego działania w swoim życiu. Masz tego świadomość? Zastanawiasz się nad tym?

Słowa Jezusa o rozeznaniu chwili obecnej są bardzo ważne. Często nie podejmujemy refleksji nad sytuacjami, które nas dotykają. Przyjmujemy za dobrą monetę to, co widzimy i słyszymy, chociaż niekoniecznie musi to być prawda. Zapominamy o tym, że rozum jest darem mogącym nam służyć i pomagać. Nieraz zapominamy prosić o światło Ducha Świętego. Jakimi kryteriami kierujesz się, podejmując decyzje?

Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii, zastanów się nad swoimi relacjami. W rodzinie, z przyjaciółmi, w miejscu pracy, a może szczególnie nad tymi, które wymagają naprawienia i uzdrowienia. Zobacz też swoją relację z Panem Bogiem. Może to jest ten czas, abyś pojednał się z Nim i na nowo ze świeżym spojrzeniem zobaczył swoje życie.

Podziękuj za czas i owoce tej modlitwy całej Trójcy Świętej.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: