Okres zwykły, Łk 21,1-4

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus pragnie ci wskazać, w jaki sposób możesz bardziej realizować Bożą chwałę. Mówi zatem o tym, jak osiągnąć prawdziwe szczęście.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 21,1-4
Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: „Prawdziwie, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”.

Nadmiar, bogactwo, dobrobyt – same w sobie nie są złe. Przeciwnie, mogą posłużyć głoszeniu Królestwa Bożego. Pomyśl przez chwilę, jakim bogactwem dysponujesz. Czym możesz przysłużyć się szerzeniu Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie?

Podkreślając ubóstwo wdowy, Jezus wskazuje na większą chwałę Bożą. Pokazuje tym samym, że także bieda może mieć charakter pozytywny. Co jest twoim niedostatkiem? Doświadczasz ubóstwa materialnego czy duchowego? Jezus mówi dziś do ciebie: podziel się swoim ubóstwem i pozwól mi przeżywać je wspólnie z tobą.

Radosnego dawcę miłuje Bóg. Jeśli twoje serce podpowiada, by hojnie dzielić się bogactwem, które posiadasz – czyń tak! Jeśli rozpoznajesz w swoim życiu obszary biedy i niemocy, nie zatrzymuj tego dla siebie. Ofiaruj to hojnie Bogu, a On przekuje twój niedostatek  w dobro.

Panie, moje ubóstwo, moja bieda i niemoc są moim bogactwem, bo nawet one sprawiają, że możemy być sobie bliżsi. Oddaję je Tobie.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: