Okres zwykły, Mk 3,13-19

Wyobraź sobie, że stoisz u stóp wysokiej góry. Jesteś zmęczony i nie chce ci się na nią wspinać. Wiesz jednak, że widok z niej będzie niesamowity. W pewnym momencie słyszysz głos Przyjaciela, który woła cię z wysoka po imieniu i zaprasza do przygody.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 3,13-19
Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Żeby poznać drugą osobę i się do niej przekonać, trzeba z nią przebywać. Jezus wybiera uczniów i woła ich do siebie po imieniu, aby stali się Jego towarzyszami. Dopiero wtedy może z nimi wejść w głębszą relację. Uświadom sobie, że Pan przywołuje także ciebie, dlatego że jesteś dla Niego kimś ważnym. Co rodzi się w twoim sercu, gdy słyszysz, że Bóg chce, byś był blisko Niego?

Każda osoba z naszego otoczenia wpływa na nas i w jakimś stopniu kształtuje naszą osobowość. Jezus jest nauczycielem. Poprzez swoje słowa i postawę chce kształtować również twoje serce. Poszerza twoją perspektywę w patrzeniu na siebie i inne osoby. Uczy poświęcać czas dla ludzi. Spędzając z nimi czas, głosi Dobrą Nowinę. Kiedy ostatnio ty kogoś gdzieś zaprosiłeś, by ofiarować mu siebie i swój czas?

Żaden człowiek nie lubi, gdy odbiera mu się wolność lub gdy się ją narusza. Jezus wie o tym doskonale. Ma jednak świadomość, że ziemia jest miejscem działania różnych duchów, które wpływają na wolność ludzką. Przychodzi, by uwalniać nas z ich niewoli. By zdejmować z nas kajdany smutku, rozpaczy czy samotności. Zaprasza też swoich uczniów, by poprzez dawanie czasu i dobre słowo byli Jego naśladowcami. Do kogo Jezus chce dzisiaj pójść razem z tobą?

Stań w duchu wdzięczności przed Jezusem, który spogląda na ciebie i woła cię, widząc twoje starania. Poproś o to, czego jeszcze ci potrzeba jako Jego uczniowi.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: