Okres zwykły, J 1,45–51

Dzisiaj do Jezusa zostaje przyprowadzony Natanael. Jezus nazywa go „prawdziwym Izraelitą”. Jak doszło do tego spotkania? O czym ze sobą rozmawiają?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 1,45–51
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł Mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego”.

„Czy może być co dobrego z Nazaretu?”… Jezus patrzy na nas z miłością, nie tylko nim wyjdziemy Mu naprzeciw, ale nawet zanim zdążymy zwątpić, że możemy Go spotkać. W jakim momencie jesteś? Czy wierzysz, że spotkanie Jezusa jest możliwe w twoim życiu? A może w to wątpisz, bo myślisz o swojej grzeszności jako przeszkodzie?

„Chodź i zobacz…” Poznanie Jezusa jest osobistym doświadczeniem, mimo towarzyszących nam ludzi. Mojej wiary nie zbuduję jedynie na doświadczeniach, o których słyszałem od innych. Trzeba zadziałać, by przekonać się na własne oczy. Pójść i samemu zobaczyć, nie da się inaczej. Gdzie dziś możesz się udać lub co możesz dziś zrobić, by spotkać Jezusa?

„Zobaczysz jeszcze więcej…” Jezus zna cię osobiście, ze wszystkimi twoimi radościami i troskami. To wielka rzecz być kimś, kim interesuje się sam Zbawiciel. Ale to nie wszystko, co nas czeka po spotkaniu Jezusa. Czy chcesz doświadczyć przygody bycia uczniem? Czy chcesz ujrzeć i świętować przyjście królestwa?

Jeśli chcesz spotkać Pana, możesz teraz wyrazić to pragnienie. Powiedz Jezusowi o tym, co czułeś i co cię zatrzymało podczas tej modlitwy…

 

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: