Okres zwykły, Łk 23,35–43

W tekście dzisiejszej Ewangelii Jezus zostaje wyszydzony i wyśmiany przez otaczających Go ludzi. Jesteś jednym z uczestników tego wydarzenia. Posłuchaj słów i przyjrzyj się postawom ludzi.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 23,35–43
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego  królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju”. 

Zobacz, jak potraktowany został Jezus przed Sanhedrynem. Jak opisali i ocenili Jezusa ludzie, którzy tak naprawdę Go nie znali, lecz dopiero co spotkali. Zwróć uwagę na ich nastawienie i podejście do drugiego człowieka. Czy pomimo wyśmiania i wyszydzenia, również ty jesteś gotów trwać przy swoich wartościach i przy tym, co uważasz za słuszne? Co myślisz i mówisz, gdy spotyka cię niesprawiedliwy osąd?

Jezus pomimo wyszydzenia przez tłum słucha, co mówią i jak reagują na Jego postawę otaczający Go ludzie. Zobacz, jak na to wszystko odpowiada, i zastanów się, jak ty reagujesz na podobne sytuacje, w których ktoś niesłusznie oskarża cię bądź wyśmiewa. Przyjrzyj się uważnie, jakie jest twoje nastawienie do Boga, gdy dzieją się w twoim życiu trudne do przyjęcia rzeczy?

Zatrzymaj się chwilę nad postawą „dobrego łotra”. Zobacz, jak postrzega Jezusa wiszącego na krzyżu tuż obok niego. Co w Nim dostrzega? Jezus obiecał łotrowi, że jeszcze dziś trafi do raju. Pomyśl, na czym ty opierasz wiarę w swoje zbawienie.

Na koniec modlitwy możesz podziękować Jezusowi za wszystkie te sytuacje, które przysłużyły się do twego wzrostu w wierze.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: