Okres zwykły, Łk 1,57–66.80

Wsłuchaj się w słowa dzisiejszego fragmentu Ewangelii i pomyśl o tym, czego oczekujesz od Boga w tym momencie lub co Bóg tobie obiecał i na co czekasz.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 1,57–66.80
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: „Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Oczekiwanie na narodziny Jana wydaje się niełatwe. Zachariasz stracił głos, Elżbieta nie jest już młodą osobą. Dobrze, że znalazły się osoby, które pomagają im w tym czasie. Pan Bóg, dając obietnicę, nie zabiera wszystkich trudności prowadzących do jej realizacji. Zaprasza nas do współpracy z sobą. Dlatego warto zadać sobie pytanie o to, w jaki sposób współpracuję z Bogiem? Czy podejmuję dobre natchnienia otrzymywane od Boga?

Następuje czas realizacji obietnicy. Elżbieta urodziła syna. Pan Bóg spełnił to, co zapowiedział. Pozostaje jeszcze spełnienie przez Elżbietę i Zachariasza polecenia Boga – nadanie imienia. Wytrwanie we współdziałaniu z Bogiem do samego końca sprawia, że Zachariasz odzyskuje głos. Jak się zachowujesz w momencie, gdy widzisz, że już otrzymujesz wypraszaną łaskę od Boga? Jak wielbisz Boga za dzieła, których dokonuje w twoim życiu?

Ludzie zadawali sobie pytanie o to, kim będzie Jan, skoro jego narodzinom towarzyszyły takie znaki. Wypełnienie jednej obietnicy czy pragnienia przedstawianego Bogu rodzi kolejne oczekiwania. W związku z tym pojawiają się dwa pytania. W jakich doświadczeniach innych osób dostrzegasz powód do chwalenia Boga? A także czy twoja relacja z Panem jest powodem, by inni Go chwalili?

Poproś o łaskę bycia prowadzonym przez Ducha Świętego, by pomagał ci chwalić Boga w wydarzeniach twojego życia, ale także w doświadczeniach innych osób.

Chwała Ojcu…

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: