Okres zwykły, Mt 22,34–40

Wokół ciebie znajdują się różne przedmioty i osoby. Zauważ, że możesz je oglądać z wielu perspektyw, z różnym nastawieniem. W dzisiejszej Ewangelii Jezus uczy, jak patrzeć na Boga, innych ludzi i samego siebie. Na początku modlitwy uświadom sobie, że Bóg widzi cię i patrzy na ciebie z miłością.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 22,34–40
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”.

Gdy faryzeusze usłyszeli, że Jezus zamknął usta saduceuszom, przestraszyli się. Bali się stracić mały, ciasny światek swoich przekonań i zwyczajów. Jezus zagrażał ich przyzwyczajeniom, z których nie potrafili zrezygnować. Gdzie jest twój mały światek? Których przekonań i zwyczajów nie chcesz porzucić?

Jezus nie odnosi się do ciasnego świata faryzeuszy. W zamian wskazuje szeroką perspektywę miłości. „Będziesz miłował Pana Boga swego” i „swego bliźniego jak siebie samego”. Jeśli chcesz, Pan Bóg jest gotów wyprowadzić cię z twojego ciasnego światka.

Miłość do Boga, siebie samego i innych ludzi wyzwala z uprzedzeń. Pozwala spoglądać na świat oczami samego Boga. Kiedy będziesz słuchać Ewangelii jeszcze raz, pomyśl, na kogo chcesz dziś spojrzeć z szerokiej perspektywy miłości. Na Boga, na jakiegoś człowieka, a może na samego siebie?

Na zakończenie tej modlitwy zwróć się do Jezusa, aby pokazał ci, co dla ciebie oznacza szeroka perspektywa miłości. Poproś Go, aby nauczył cię patrzeć tak jak On na Boga, na innych i na ciebie.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: