Okres zwykły, Mt 7,6.12–14

Jezus pragnie, abyśmy po zakończeniu ziemskiej wędrówki znaleźli się z Nim w niebie. Dzisiaj chce ci podpowiedzieć, jak tam dojść. Otwórz się na Jego słowa i słuchaj…

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 7,6.12–14
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” 

Słowo Boże jest naszym skarbem, najwartościowszą perłą. Ono daje nam życie. Jeśli ktoś traktuje je instrumentalnie, wykorzystuje do własnych interesów, do walki z innymi ludźmi czy też lekceważy, wyszydza i odrzuca, sam tę perłę depcze. Czy są w Ewangelii jakieś słowa dla ciebie trudne do zaakceptowania? Czy jesteś otwarty na całą naukę Jezusa?

Jezus mówi, że całe Pismo Święte sprowadza się do tego, byśmy czynili ludziom to, co sami chcielibyśmy, by nam czyniono. Mamy kochać bliźniego jak siebie samego. Poprzez miłość bliźniego kochamy również Boga obecnego w drugim człowieku. Czy chciałbyś usłyszeć o sobie to, co mówisz o innych? Jak okazujesz bliskim swoją akceptację i potwierdzasz ich wartość?

Dlaczego Jezus radzi nam, byśmy wybierali wąską drogę i ciasną bramę? Taka droga wymaga rezygnacji z własnej wygody, wymaga trudu, uważności. Ale też nie sposób na niej rozminąć się z drugim człowiekiem, nie zauważyć bliźniego w potrzebie. Ta wąska droga pełna ludzi to droga miłości. Słuchając ponownie Ewangelii, podziękuj Bogu za tych, których spotykasz każdego dnia.

Panie, Ty jesteś źródłem wszelkiej mądrości. Naucz mnie odróżniać dobro od zła, naucz zauważać i szanować to, co dobre i święte. Naucz mnie mądrze kochać siebie i innych.

Chwała Ojcu…

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: