Okres zwykły, Mt 6,24–34

Uświadom sobie, że chwile, które są przed tobą, to czas spotkania z Bogiem, który ma ci coś ważnego do powiedzenia. Poproś Ducha Świętego o otwartość serca na Słowo Boże.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 6,24–34
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom
podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy”.

Obietnica Boga jest jasna – Jego Opatrzność jest szczodra i troskliwa. On nie spuszcza z ciebie spojrzenia miłości. Jego pragnieniem jest, abyś był bezpieczny, abyś rozwijał się i z Nim współpracował. On chce, by niczego ci nie brakowało. Zobacz wszystkie dary, które są twoim udziałem w dniu dzisiejszym. Dostrzeż łaski, które dał ci Pan od momentu przebudzenia.

„Tu i teraz” – Jezus zachęca cię, abyś żył „dzisiaj” i intensywnie przeżywał obecną chwilę. Nie wybiegał w przyszłość, na którą nie masz wielkiego wpływu, nie zajmował się przeszłością, której nie da się zmienić. Pan zaprasza cię do uważności w tym, co zajmuje cię teraz. To dziś otrzymujesz wszystko, co jest ci niezbędne do wzrostu w miłości. Pomyśl o tym.

Sprawy tego świata są ważne i trzeba się nimi zajmować, bo zgodnie z Bożym zamysłem jesteś w tej, a nie innej rzeczywistości, pośród takich, a nie innych obowiązków i zadań. Jezusowa katecheza zachęca cię dzisiaj, abyś zadał sobie pytanie: Co tak naprawdę zajmuje twoje serce? Czym je wypełniasz? Czy nie mylisz czasem środków, czyli zaangażowań, pracy, zadań, z ostatecznym celem, do którego zostałeś powołany, a którym „jest wielbić, okazywać cześć i służyć Bogu”?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, czego doświadczyłeś na dzisiejszej modlitwie.   Możesz, jeśli tego pragniesz, prosić Go o łaskę uważności na obdarowania, które od Niego otrzymujesz.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: