Wielki Post, Mk 1,12-15

Dzisiejszy fragment Ewangelii mówi o pustyni, gdzie Jezus zostaje poddany próbie. Podczas modlitwy spróbuj wczuć się w trudne doświadczenie, które Go spotkało.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 1,12-15
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

Czterdzieści dni intensywnego zmagania się z pokusami. To doświadczenie, które towarzyszy Jezusowi podczas Jego pobytu na pustyni. Jest to miejsce trudu i przezwyciężania samego siebie, miejsce pozbawione stabilności oraz wszelkich wygód. Ewangelia jednak podaje, że właśnie w tym kierunku prowadzi Jezusa Duch Święty. Zastanów się, gdzie ty jesteś prowadzony? Jaki duch prowadzi ciebie?

Długie dni pobytu na pustyni przygotowały Jezusa, by mógł wyjść i głosić dobrą nowinę. Pomimo trudnych okoliczności nie uległ pokusie zgorzknienia i beznadziei. Wręcz przeciwnie, wyszedł z tego doświadczenia silniejszy, gotowy, by dzielić się z innymi tym, co Go umocniło. Przypomnij sobie, jak reagujesz w chwilach pokusy? Jak radzisz sobie w niesprzyjających okolicznościach?

W doświadczeniach duchowej pustyni łatwo jest popaść w rozpacz i zniechęcenie. Łatwiej jest wtedy stracić czujność i podejmować pochopne decyzje. Pomyśl chwilę o doświadczeniach duchowej pustki w twoim życiu. Czy jesteś w stanie zauważyć w nich coś pozytywnego? Coś co uczyniło cię silniejszym?

Poproś Jezusa o umocnienie w duchowej walce. Aby trudne doświadczenia wydobywały z ciebie to, co uczyni cię bardziej dojrzałym człowiekiem.

Chwała Ojcu…

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: