Okres zwykły, Mk 2,18-22

Wyobraź sobie, że siedzisz przy Jezusie, w gronie Jego uczniów. Posłuchaj, jak ze sobą rozmawiają. Spróbuj zobaczyć wyrazy ich twarzy. Zwróć uwagę, jak się zachowują.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 2,18-22
Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?” Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków”.

Uczniowie Jana i faryzeusze stawiają Jezusowi pytanie dotyczące przestrzegania tradycji. Jest w nim ukryty zarzut lekceważenia zasad ustalonych w Prawie. Przyjrzyj się swojemu życiu i spróbuj rozpoznać dwa lub trzy przyzwyczajenia, które są dla ciebie istotne. Czy zdarzało ci się z nich rezygnować dla jakiejś wartości, która wydawała ci się ważniejsza od nich?

Jezus nie przekreśla zwyczajów i tradycji, ale zaprasza do zmiany myślenia. Do zdjęcia z piedestału postu i ponownego postawienia w jego miejsce mądrego szukania i odczytywania woli Bożej w teraźniejszości. Mówi, że przyjdzie czas, kiedy uczniowie „będą pościć”. Wskazuje przede wszystkim na wagę tego, co się wydarza tu i teraz. Właśnie w tej chwili Jezus jest przy tobie. Dlatego najważniejsze jest to, co teraz masz do zrobienia. Jak myślisz, co to jest?

Trwanie przy pewnych zwyczajach w zmieniającej się rzeczywistości może rodzić napięcia. Słuchając jeszcze raz tekstu Ewangelii, spróbuj sobie uświadomić, czy któreś z twoich przyzwyczajeń może być przyczyną trudności na drodze do Boga. Co mógłbyś zrobić, by je zmienić?

Na koniec możesz prosić Boga o łaskę wsłuchiwania się w Jego zaproszenia, zwłaszcza te do wprowadzenia zmian w życiu. Poproś o gotowość i siły do ich realizacji.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: