Okres zwykły, Łk 19,11–28

Złóż w ręce Jezusa wszystko, co teraz zaprząta twoje myśli. On pragnie jedynie twojej obecności i uwagi, poświęć Mu kilka najbliższych chwil.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 19,11–28
Jezus opowiedział przypowieść, ponieważ był blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: „Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: «Obracajcie nimi, aż wrócę». Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: «Nie chcemy, żeby ten królował nad nami». Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: «Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min». Odpowiedział mu: «Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami». Także drugi przyszedł i rzekł: «Panie, twoja mina przyniosła pięć min». Temu też powiedział: «I ty miej władzę nad pięciu miastami». Następny przyszedł i rzekł: «Panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: bierzesz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś». Odpowiedział mu: «Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: biorę, gdzie nie położyłem, i żnę, gdzie nie posiałem. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał». Do obecnych zaś rzekł: «Zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min». Odpowiedzieli mu: «Panie, ma już dziesięć min». „Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach»”. Po tych słowach szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy.

Powierzone pieniądze wzbudziły różne reakcje. Słudzy, którzy przyjęli je z wdzięcznością,radością i odwagą, zaczęli je pomnażać. Jednak dla trzeciego z nich powierzona kwota okazała się ciężarem. Nieufność i lęk sprawiły, że nie był w stanie jej pomnożyć. Czy są w twoim życiu takie dobra, które kurczowo trzymasz tylko dla siebie?

Jezus cieszy się każdym dobrem, które udało ci się pomnożyć. Kiedy udaje ci się to osiągnąć? Które twoje działania przynoszą rzeczywiste dobro i co jest ich siłą napędową?

Co przychodzi ci na myśl, kiedy słuchasz rozmowy ze złym sługą? Nieufność i obawy pojawiają się u każdego. W jakich obszarach twojego życia jest ich najwięcej? Czy dotyczą rzeczywistych zagrożeń, mobilizują do działania czy, tak jak u złego sługi, powstrzymują cię przed czynieniem dobra i rozwojem?

Podziękuj Bogu za dobro, które w ostatnim czasie dokonało się przez ciebie. Oddaj Mu wszystkie trudne sprawy, które budzą lęk i poproś o odwagę w czynieniu dobra.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: