Okres wielkanocny, J 3,31-36

W codziennym życiu potrzeba nam światła, aby rozjaśnić drogę. Zobacz, jak dzisiejsza modlitwa na ciebie wpływa i jak kształtuje twoją wiarę.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 3,31-36
Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. 

Pan Jezus potwierdza, że On jest w Ojcu, a Ojciec jest w Nim, tworzą jedno i głoszą prawdę. Aby zbliżyć się do Ojca, trzeba starać się pojąć i pokochać Jezusa, oddać się Mu w pełni i wsłuchać się w słowa, które głosi, bowiem one są świadectwem od Ojca. Dlaczego można wierzyć w słowa Chrystusa? Czym są one dla ciebie?

Z Ewangelii wcale nie wynika, że świadectwo Jezusa dociera do wszystkich. Nawet po Zmartwychwstaniu byli tacy, którzy nie uznali Jezusa za Mesjasza. Ty też możesz doświadczać cudów, a jednak nie będą one miały wpływu na twoje życie. Co realnie na ciebie oddziałuje? Za czym podążasz?

Jezus pośrednio mówi nam, że nie musimy już poszukiwać skomplikowanych rozwiązań czy słuchać mylnych często wskazówek, płynących ze świata. W tym samym momencie wiara też nie jest rzeczą łatwą. Zastanów się, jak możesz wspierać swój rozwój wiary?

Poproś Jezusa o niezachwianą wiarę, że zawsze możesz Mu zaufać, niezależnie od tego, w jak trudnej i beznadziejnej sytuacji mógłbyś się znaleźć.

 

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: