Okres zwykły, Łk 12,8–12

Bywają momenty, gdy ciężko przyznać się do swoich przekonań religijnych. Uświadom sobie podczas tej modlitwy obecność Ducha Świętego. To On dodaje odwagi do wyznawania wiary.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 12,8–12
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć”.

Dzisiejsza Ewangelia może wydawać się bezkompromisowa i zatrważająca. Jezus mówi, że wyprze się tych, którzy wyprą się Jego. Jednocześnie zaznacza, że przyzna się do tych, którzy się do Niego przyznają. Czy inni ludzie wiedzą, że jesteś chrześcijaninem? W jaki sposób się do tego przyznajesz?

Przyznanie się bądź wyparcie się Jezusa nie jest jednorazowe. Apostołowie mieli chwile zwątpienia i zdrady. Ich postawa zmieniła się po zesłaniu Ducha Świętego. Stąd Jezus mówi w dzisiejszym tekście, że słowa przeciw Niemu zostaną odpuszczone. Wie, że to Duch jest tym, który pomaga poznać Boga i dodaje odwagi. Poproś o łaskę Ducha Świętego, by dał ci siłę do odważnego życia wiarą.

Ducha Świętego nazywa się Parakletem. Słowo paraklet oznacza obrońcę, adwokata. Jezus mówi, by nie martwić się o to, jak się tłumaczyć jako osoba wierząca. To zadanie Ducha Świętego, by obronić wiarę przed tymi, którzy jej nie rozumieją. Zsyła taką pomoc, jakiej człowiek potrzebuje, i w odpowiednim momencie. Co dla ciebie oznacza, że masz Boga – Ducha Świętego jako swojego adwokata?

Na koniec tej modlitwy zaproś Ducha Świętego do swoich zmartwień. Pozwól Mu być obrońcą i pocieszycielem w trudnych chwilach.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: