Okres wielkanocny, J 13,31-33a.34-35

Człowieka zwykle pociąga to co nowe. Zapewne lubisz nowości, przykuwają twoją uwagę, a może nawet ich pragniesz. Jezus w dzisiejszym tekście Ewangelii też mówi o nowości.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 13,31-33 a.34-35
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

Dobra Nowina Jezusa jest taka, że On ciebie kocha. Słyszysz ją każdego dnia. W niej Jezus obejmuje to wszystko, co w tobie stare i pozbawione miłości. Nie wymaga wiele. Chciałby tylko, abyś  pozwolił Mu kochać ciebie – to co w tobie kruche, słabe i trudne. Ale też kochać to, co w tobie najcenniejsze, co stanowi twoją moc i siłę. W jaki sposób dopuszczasz dzisiaj Dobrą Nowinę do swojego życia?

Miłość stanowi fundament relacji Jezusa i człowieka. Miłość Jezusa do człowieka. Logika tej miłości jest często inna niż logika zwykłej miłości ludzkiej. Jezus cię kocha i właśnie dlatego ciebie też zaprasza do miłości. Jak brzmi nowe przykazanie miłości dla ciebie na dzisiaj?

A może jest tak, że stwarzasz miłość na własna miarę? I może czasem Jezusowi trudno przemówić do twojego serca? Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii wsłuchuj się w logikę Jezusowej miłości. Ta miłość nie ma cię odsuwać od życia. Ona ma cię coraz pełniej w tym życiu zanurzać.

Jako chrześcijanin jesteś objęty testamentem Jezusa, którym jest nowe przykazanie miłości. Na koniec modlitwy porozmawiaj z Nim o tym, jak przyjmujesz ten testament miłości w codziennym życiu.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: