Okres zwykły, Mt 6,1–6.16–18

Chcąc wspiąć się na wysoką górę, stawiam sobie wyzwanie. Powinienem liczyć się z trudem, jaki będzie mi towarzyszył. Jednak nie on jest najważniejszy, a piękno i cisza, których mogę tam doświadczyć. Wyobraź sobie, że właśnie teraz wybierasz się w podróż, aby przeżyć wyjątkowe spotkanie na szczycie góry.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 6,1–6.16–18
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Ktoś, kto kocha, chce, żeby druga osoba się rozwijała. Jezus kocha i daje wskazówki swoim uczniom, bo chce, aby mogli pełniej przeżywać swoje życie. Wie, że jest wiele postaw, które uczniowie pobożnie mogą przyjmować, by dbać o relacje z Bogiem. Pobożność pomaga głębiej przeżywać wiarę i tworzyć więź z Jezusem. Jest czymś dobrym, ale tylko wtedy, jeśli jest w niej duch, a nie jedynie litera. Popatrz na swoje uczynki. Które z nich robisz na pokaz? Powierz je Panu, aby to przyjął i przemienił.

W naszym życiu chcemy pokazać się innym z dobrej strony, by zyskać uznanie czy prestiż. Przenosimy ten mechanizm na relacje z Jezusem. Tymczasem Boża logika jest zupełnie inna. Pan jest w ukryciu, więc chce, by te postawy dokonywały się w ukryciu, czy to jałmużna, czy post, czy modlitwa. Dzięki temu mogę wreszcie bezinteresownie uczynić coś dla Boga, który jest ukryty, ale widzi i obdarowuje. Do jakiej postawy dzisiaj zaprasza mnie Bóg? Gdzie chce, abym Go szukał i znalazł?

Jeśli chcę wejść z kimś w głęboką relację i poznawać, jaką jest osobą, potrzebuję przebywać z nim w odosobnieniu. Mówiąc o izdebce, Jezus zaprasza do zażyłej bliskości ze sobą. On chce, bym przeżywał wszystko, co leży mi na sercu, razem z Nim. Zostaw innych, których masz dookoła, na jakiś czas. Wejdź do izdebki swojego serca, zamknij drzwi i chciej wejść w głęboką i osobistą rozmowę z Jezusem. O czym chcesz Mu dzisiaj opowiedzieć?

Panie Jezu, który jesteś we mnie i trudzisz się dla mnie z miłości do mnie, uwielbiam Cię.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: