Okres wielkanocny, J 15,26-16,4a

Chryste, prosimy Cię, poślij do nas swego Ducha, aby otworzył nasze oczy, uszy i serca na prawdę, którą nam dzisiaj przynosisz w Słowie Bożym.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 15,26-16,4a
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali,  że Ja wam o nich powiedziałem”.

Jezus na początku działalności cieszył się dużym uznaniem swojej wspólnoty. Gdy odwiedzał synagogi, był proszony o wyjaśnianie Pism. Ludzie z pewnością słyszeli o cudach, których dokonał. A jednak pewne szczegóły w Jego osobie drażnią i wydają się nie do przejścia dla słuchaczy. Dlaczego Jego uczniowie nie myją rąk przed posiłkiem, nie poszczą… Czy i ty dostrzegasz w sobie obszary, które opierają się Jezusowi? Co powoduje twoje odrzucenie Nauczyciela?

Jezus mówi apostołom, że w pełni zaświadczy o Nim dopiero Duch, którego pośle im od Ojca. W obrazie gołębicy widzimy Go już podczas rozpoczęcia działalności Jezusa nad Jordanem. Wówczas słyszeliśmy, że Ojciec ma w Tym Synu upodobanie. Spróbuj przyjrzeć się Jezusowi z tej perspektywy. Co cię w Nim pociąga, sprawia, że czujesz w sercu pokój i miłość?

Poprzez chrzest jesteśmy złączeni z Chrystusem na dobre i na złe. Możemy coraz bardziej upodabniać się do Niego, stawać się Jego uczniami, by poprzez nasze świadectwo wszyscy ludzie poznali Miłość, jaką Bóg umiłował świat. Jaki styl życia musiałbyś przyjąć, aby ludzie poznali w tobie Jezusa, o jakim mówi Ojciec. Jesteś gotów na takie wyzwanie?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co dotknęło twojego serca podczas tej modlitwy. Możesz podzielić się z Nim swoimi wątpliwościami oraz wyznać mu swoje pragnienia.

Chwała Ojcu…

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: