Wielki Post, Łk 4,24-30

Wyobraź sobie, że stoisz na ambonie w swojej rodzinnej parafii. Kościół jest pełen. W ławkach siedzi twoja rodzina, przyjaciele, znajomi. Jesteś tu, żeby opowiedzieć im o Jezusie. Pomyśl, co im zaraz powiesz.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 4,24-30
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: „Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. 

Jezus mówił do tych, którzy znali Go od dziecka. Wiedzieli, kim są Jego rodzice i gdzie mieszka. Nie wiemy, czego się po nim spodziewali, ale znamy ich reakcję. Nie byli zadowoleni. Przez następną chwilę, stojąc obok Jezusa, razem z Nim przyglądaj się tłumowi. Zapytaj Go, co chciał im dzisiaj przekazać.

Nie tylko Jezus spotyka się z odrzuceniem i niezrozumieniem. Prędzej czy później dotyczy to każdego, kto opowiada się za prawdą i wartościami. Przypomnij sobie, kiedy ostatnio twoje słowa o Bogu lub o czymś ważnym dla ciebie wywołały podobne oburzenie wśród słuchaczy. Jak się wtedy czułeś?

Jezus przechodzi pomiędzy tłumem i oddala się. Nie stara się walczyć na argumenty, ani dawać upustu swojej złości lub innym silnym emocjom. Przyjrzyj się Jego postawie pokory w przyjęciu tego, co Go spotkało. Czego może cię to nauczyć? W jakich sytuacjach potrzebujesz po prostu przejść obok tego, co sprzeciwia się tobie lub twoim planom?

Na koniec poproś Jezusa o mądrość Ducha Świętego. Niech On uczy cię, jak być wiernym apostołem Prawdy i Dobrej Nowiny.

Grupa dyskusyjna: