Okres zwykły, Mt 18,15–20

Na pewno zdarza ci się doświadczać niesprawiedliwości od ludzi, którzy powinni być dla ciebie oparciem. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus uczy, jak odnaleźć miłość w sytuacjach, kiedy krzywdzi cię ktoś bliski.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 18,15–20
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Miłość, oprócz pragnienia dobra, wymaga jedności z drugim człowiekiem. Twój brat to nie tylko osoba, z którą łączą cię więzy krwi i na której możesz polegać. Tak jak uczył Jezus w najważniejszej modlitwie: Ojciec jest nasz, mamy wspólnego Ojca, więc jesteśmy braćmi. Czy na tyle zależy mi na drugim człowieku, by zadać sobie trud upomnienia go? Czy robię to bez pogardy i  szanuję jego prawo do wybrania innej drogi niż ta, o której myślę?

Kościół, któremu doniesiono o osobie potrzebującej nawrócenia, woła w tej
intencji do Jezusa, który jest jego Głową. „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. Jezus podkreśla znaczenie wspólnej modlitwy. Zastanów się, kto z twojego otoczenia potrzebuje modlitwy o przemianę serca. Poczuj się wezwany do wstawiania się u Boga za tymi, którzy nie odczuwają jeszcze potrzeby nawrócenia.

Niebo jest ponadczasowe. Jesteśmy jednak wezwani do budowania go już dziś. Pozyskanie brata, czyli zbudowanie z nim jedności w duchu słów Jezusa, to budowanie królestwa Bożego na ziemi. Słuchając Ewangelii, pomyśl, do kogo jeszcze możesz zanieść Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Jezu, uczysz mnie, jak postępować wobec zła, którego doświadczam. Wiem, że tylko w Twoim domu znajdę spokój i odpoczynek. Poślij mnie tam, gdzie jeszcze Cię nie znają, aby budować Twoje królestwo.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: