Okres zwykły, Mt 17,22–27

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Chrystus mówi o posłuszeństwie wobec Ojca oraz o stosunku do prawa ludzkiego. Spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś jednym z uczniów, który obserwuje postawę swojego Mistrza i Nauczyciela.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 17,22–27
Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy didrachmy z zapytaniem: „Wasz Nauczyciel nie płaci didrachmy?” Odpowiedział: „Tak”. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: „Szymonie, jak ci się zdaje: Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?” Gdy Piotr powiedział: „Od obcych”, Jezus mu rzekł: „A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie”.

Gdy Jezus zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie, wśród apostołów pojawia się smutek. Oni mają swoje wyobrażenie misji Mesjasza, które było o wiele bardziej ograniczone niż Boży plan. Jeszcze nie byli w stanie pojąć, o czym mówi ich Nauczyciel. Czasami człowiek opiera się na własnych wyobrażeniach i nie docieka prawdy, bo złudzenia dają mu poczucie bezpieczeństwa. Tymczasem Bóg chce, żeby każdy posiadał prawdziwy obraz siebie, Jego samego oraz relacji z Nim. Przypomnij sobie doświadczenie, które nie było przyjemne, ale przyniosło ci poznanie pewnej istotnej prawdy.

Dwudrachma była podatkiem nałożonym na każdego pełnoletniego Izraelitę. W ten sposób przyczyniali się oni do utrzymania Świątyni Jerozolimskiej. Tak jak król ziemski nie bierze podatków od swoich synów, tak i Syn Boży nie musiał płacić na dom własnego Ojca. Jednakże Jezus, aby dać uczniom przykład posłuszeństwa i nie gorszyć ich, wypełnia prawo. Czy jesteś uczciwy w wypełnianiu prawa, które cię obowiązuje? Czy jesteś w stanie pokonać w sobie lęk i mieć na względzie to, że Pan zatroszczy się o twoje mienie?

Słuchając fragmentu Ewangelii, zobacz, jak Jezus jest zjednoczony z wolą Ojca. Nie ma w Nim nieposłuszeństwa. Zobacz, jak ważny jest dla Niego człowiek. Jak ważny jesteś ty i twoja wolność.

Podziękuj Ojcu, że zesłał swojego Syna Chrystusa, który pokazuje Jego wielką dobroć i uczy nas, jak być wolnym człowiekiem.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: