Wielki Post, Mt 20,17–28

Jeżeli chcesz iść za Jezusem, być częścią Jego królestwa, powinieneś poznać oraz starać się przyjąć Jego sposób myślenia i działania. Zobacz, jak Jezus widzi swoją misję.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 20,17–28
Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: „Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. On rzekł do nich: „Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”. 

Jezus wie, że Jego droga prowadzi przez trud, ból i odrzucenie. Ale poprzez to doświadczenie dochodzi do zwycięstwa Zmartwychwstania. Tego jeszcze nie rozumieją Jego uczniowie. Czy starasz się odczytać, jak misja Jezusa realizuje się dzisiaj w twoim życiu?

Jakub i Jan wraz z matką proszą Jezusa o zapewnienie zaszczytnych stanowisk w Jego królestwie. To powoduje zrozumiałe oburzenie pozostałych apostołów. Jednak Jezus się nie oburza, dostrzega ich zapał i dobre pragnienia, tylko prostuje ich wyobrażenia, wyjaśnia, na czym polega Jego panowanie i jaka hierarchia panuje w Jego królestwie.

Królestwo Boże rządzi się innymi prawami niż znane nam twory polityczne, oparte często na przemocy i manipulacji, a prawie zawsze na szukaniu własnej korzyści. W królestwie Bożym władza, pierwsze miejsce to nie zaszczyty i profity – to służba innym. Najdoskonalej realizuje to Jezus, służąc nam aż do oddania życia na krzyżu.

Panie Jezu, naucz mnie bezinteresownej służby ludziom, których spotykam.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: