Okres wielkanocny, J 3,16-21

Dziś Jezus w nocnej rozmowie przekazuje Nikodemowi podstawy wiary. Spróbuj odłożyć swoje zajęcia i wsłuchaj się w Słowa Jezusa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 3,16-21
Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu». 

Poruszające do głębi są słowa Jezusa o umiłowaniu świata i każdego z nas przez Boga. Ta miłość wyraża się w  posłaniu Jezusa, który swoim życiem i śmiercią zbawił każdego człowieka. Czy wierzysz, że jesteś umiłowany przez Boga Ojca? Czy wierzysz, że Jezus zbawił także ciebie?

Wiara u św. Jana Ewangelisty polega na uznaniu Jezusa za Syna posłanego od Ojca i na przyjściu do Niego. Pomyśl o tym, że teraz jest czas twojego przyjścia do Jezusa. To On sam zapewnia cię o miłości Ojca i o swoim posłaniu na świat. Mówi też, o potrzebie stawania w Jego świetle. Które sprawy i zachowania w ostatnim czasie zbliżają, a które oddalają cię od Jezusa?

Wsłuchaj się uważnie w czytany jeszcze raz fragment Ewangelii. Módl się, aby zapadły głęboko w twoim sercu te słowa: „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…”. Niech będą światłem dla ciebie w chwilach trudnych, gdy ogarną cię ciemności. Powtarzaj je i proś o wiarę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, którego Bóg posłał na świat, aby cię zbawić.

Na koniec podziękuj Jezusowi za to spotkanie. Proś o to, abyś nigdy nie zwątpił, że jesteś przez Boga umiłowany, oraz abyś wyrażał swoją wiarę poprzez dobre czyny.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: