św. Brygida z Kildare

Okres zwykły, Mk 4,35-41

Wyobraź sobie kilka łodzi, które próbują przepłynąć Jezioro Galilejskie.  Napotykają na swojej drodze potężną burzę. Co czują ludzie, którzy się tam znajdują? Jak się zachowują?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 4,35-41
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się!” Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!” Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: „Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

Wyobraź sobie, że jesteś w jednej z łodzi, które zmagają się ze sztormem. Rzeczywistość, która stanowiła oparcie i przynosiła korzyść, działa przeciwko tobie. Wiatr, który zwykle napędzał łódź, teraz jest dla niej zagrożeniem. Woda, która była drogą do sprawnego przemieszczania się, zamienia się w kłębowisko wzburzonych fal. W jakich sytuacjach czujesz, że wszystko działa przeciwko tobie, że jesteś sam wobec niebezpieczeństwa?

Nie jesteś jednak zupełnie sam. Jest z tobą twoja załoga, wiesz, że w oddali są inne załogi, które dzielą trudny los. Masz swoją łódź i pamiętasz polecenie Jezusa, który powiedział: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zobacz dobro, które masz, nawet gdy jesteś w środku szalejącego sztormu. Zobacz ludzi, którzy są przy tobie. Przypomnij sobie słowa, które wskazały ci cel.

Jezus śpi w tylnej części łodzi. Bojaźliwa reakcja uczniów wydaje się budzić Jego zdziwienie. Pytając: „Kim On właściwie jest?”, uczniowie zdradzają swoją niewiarę. Czy jesteś gotów uwierzyć, że Jego milczenie oznacza ufność w to, że sobie poradzisz? Czy wierzysz, że Jego moc jest większa niż potęga rzeczywistości, która zdaje się zwracać przeciwko tobie?

Módl się tymi słowami: Panie, proszę, umacniaj we mnie wiarę w to, że jesteś ze mną zawsze. Ożywiaj tę wiarę przez znaki Twojej mocy.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: