Okres zwykły, Mt 5,1–12a

Zostałeś stworzony, żeby zostać świętym – o tym przypomina dzisiejsza uroczystość.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 5,1–12a
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Święci to nie ci, którym wszystko się w życiu udało, którzy szli od sukcesu do sukcesu i nigdy nie doświadczyli porażki, ale ci, którzy znaleźli, czasem z dużym trudem, właściwy sposób życia. To ludzie, którzy odkryli szczęście. Nie krótkotrwałą satysfakcję z osiągniętego sukcesu, nie pustą wesołość czy chwilową przyjemność, ale prawdziwe, głębokie, trwałe doświadczenie sensu. Co dla ciebie znaczy bycie świętym?

Błogosławieni to znaczy szczęśliwi. Droga do szczęścia, o której mówi dzisiejszy tekst Ewangelii, może wydawać się trudna i często sprzeczna z tym, co proponuje świat. Trudno być cichym, kiedy świat mówi: walcz o swoje, nie gromadzić majątku, kiedy pieniądz rządzi światem, domagać się sprawiedliwości kosztem swojej wygody i spokoju. Czy dostrzegasz to napięcie w swoim życiu?

Pomyśl, czy jednak nie będziesz szczęśliwszy, wybierając pokój i zgodę, zamiast kłótni i walki, czystość serca – czyli uwolnienie od chaosu poplątanych  emocji i niewłaściwych motywacji, gotowość do przebaczenia i miłości, zamiast skupienia tylko na sobie. Czyli wybierając to, co naprawdę nadaje życiu sens i  wartość.

Poproś o pomoc w odnalezieniu swojej drogi i o odwagę, by nią pójść, wybierając to, co naprawdę nadaje życiu sens i  wartość.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: