Okres zwykły, Mt 8,18–22

Wyobraź sobie, że stojąc w tłumie ludzi, którzy przyszli za Jezusem, aby Go słuchać, widzisz, jak Mistrz odpływa na drugą stronę.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 8,18–22
Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć”. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Lecz Jezus mu odpowiedział: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!”. 

Jezus zdecydował, że odpływa na drugi brzeg jeziora. Podeszło do Niego dwóch ludzi, opóźniając wypłynięcie. Zobacz, jak Jezus radzi sobie z tym napięciem. Chce odpowiedzieć na ludzkie potrzeby, a jednocześnie wie, do czego wzywa Go Ojciec.

Pierwszy z rozmówców Jezusa ma swoją wizję pójścia za Mistrzem. Wyobraża sobie, że Jezus zmierza do jednego, konkretnego miejsca, w którym już na zawsze będzie przebywał. Jakie ty masz wyobrażenia o woli Bożej? Czy jesteś gotowy z nich zrezygnować, aby iść za Jezusem w nieznane?

Drugi uczeń podzielił się z Jezusem swoim pragnieniem czynienia dobra. Jednak odpowiedź Mistrza pokazała mu, że jeszcze większym dobrem będzie pójście za Nim bez zwlekania. Na ile ufasz Bogu, że Jego propozycje są lepsze od wszelkich ludzkich pomysłów?

Poproś Jezusa o dar poznania wartości bycia przy Nim. Opowiedz Mu o swoich planach i wyobrażeniach. Zapytaj Go, do czego chce cię dzisiaj zaprosić.

Kategoria Ewangelia
Grupa dyskusyjna: