Bardzo dziękujemy o. Piotrowi Kłys za dar Rekolekcji Wielkopostnych. Niech Dobry Bóg wynagradza obfitością swoich darów w dalszej służbie Kapłańskiej!!!!!

Grupa dyskusyjna: