Ogłoszenia duszpasterskie, 15 stycznia 2023 r. 2 Niedziela Zwykła

Ze świętym Janem Chrzcicielem rozpoznajemy w Jezusie Baranka, który gładzi grzechy świata, który przychodzi w mocy Ducha Świętego i udziela tego Ducha wierzącym.

Od środy, 18 stycznia, w łączności duchowej z kościołami i wyznaniami chrześcijańskimi będziemy przeżywać Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego hasłem są słowa: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17). Wolą Jezusa jest aby wszyscy Jego uczniowi stanowili jedno! Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się we środę, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła. Starajmy się pamiętać o tym w naszych osobistych modlitwach. Podziały pomiędzy chrześcijanami są zgorszeniem dla świata i przeszkodą w ewangelizacji.

W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o babciach i dziadkach i módlmy się za żyjących i za tych, którzy odeszli już do Pana. Niech naszym podziękowaniem będzie ofiarowana w ich intencji Komunia św. oraz gesty wdzięcznej miłości.

W przyszłą niedzielę 22 stycznia, przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Było największym zrywem niepodległościowym w XIX wieku po rozbiorach. Niech miłosierny Bóg nagrodzi życiem wiecznym heroizm powstańców, a nam udzieli łaski dojrzałej miłości Ojczyzny

Dziękuję za wykonaną pracę przygotowawcze pod elektrykę w zakrystii panom Waldemarowi Leonowicz i Tomaszowi Moroz

Dziękuję za ofiary indywidualne na potrzeby naszej parafii składane podczas kolędy

Dziękuję za sprzątanie kościoła miejscowości Gremzdy Polskie w następnym tygodniu pełni dyżur dalsza część miejscowośći

Jeśli ktoś nie mógł uczestniczyć w spotkaniu kolędowym zgodnie z programem, a pragnie przyjąć Boże błogosławieństwo dla rodziny w swoim domu, prosimy o zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii i ustalenie dogodnego terminu kolędy.

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności:
+ Sitko Zygmunt. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, ….

W tym tygodniu patronuje nam:
• 17 stycznia – św. Antoni opat, III – IV w. egipski pustelnik i ojciec pustyni; uznawany za twórcę anachoretyzmu, jednej z odmian ruchu monastycznego;
• 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar, biskup. biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
• 21 stycznia – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku.


Wizyta duszpasterska 15.01.2023 – 22.01.2023

» Niedziela 15.01.2023 od 13.00 – wokół Rynku (tak jak w roku ubiegłym)
» Poniedziałek 16.01.2023 od 09.00 – Gremzdy Polskie
» Wtorek 17.01.2023 od 11.00 – Buda Ruska
» Środa 18.01.2023 od 09.00- Kolonie pod Żłobinem i Orzechowo
» Czwartek 19.01.2023 od 10.00 – Krasne od P. Bartosiewicz do P. Puza
» Piątek 20.01.2023 od 09.00 – Krasne od P. Jankowskich do P. Dąbrowskich
» Sobota 21.01.2023 od 10.00 – Krasnopol ul. 1-go Maja do P. Buziuk
» Niedziela 22.01.2023 od 13.00 – Krasnopol, ul. Wojska Polskiego cała


Intencje mszalne 15.01.2023 – 22.01.2023

Niedziela 15.01.2023
08.00 śp. + Halina Kossa – 6 rocznica śmierci
10.00 śp. + Tadeusza Jasiukiewicza / PRO POPULO
12.00 śp. + Wanda Sokołowska – 8 miesiąc po śmierci
– Śp. + Dariusz Artykowski od Rady Gminy i pracowników Gminy Krasnopol

Poniedziałek 16.01.2023
17.00 śp. + Witold Ambrosiewicz (4 rocznica śmierci)
17.30 śp. + Halinę Bierdziewską ( 2 miesiąc po śmierci)

Wtorek 17.01.2023
08.00 śp. + rodzin Ćwiklinskich i Sawickich

Środa 18.01.2023
17.00 śp. + Helenę Kowalewską (2 rocznica śmierci),
+ Józef, Antoni, Helena Kowalewskich

Czwartek 19.01.2023
08.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę NMP dla Małgosi (z racji urodzin) i dla całej rodziny

Piątek 20.01.2023
17.00 śp. + Władysław Warakomski (2 rocznica śmierci)

Sobota 21.01.2023
08.00 o Zdrowie, potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i opiekę NMP dla Adama Kisiela z racji 16-tych urodzin

Niedziela 22.01.2023
08.00 śp. + Jana Pomian z okazji urodzin oraz dziękczynna za łaski Boże z okazji 81 urodzin Haliny Pomian / PRO POPULO
10.00 śp. + Mieczysław Paszkiewicz od wnucząt z okazji Dnia Dziadka
– Śp. + Krystynę Karłowicz, msza od sąsiadów 12.00 z okazji Dnia Babci dziękczynna za Babcię Wandę od wnuczka Jasia, dziękczynna z okazji 17 urodzin Janka, dziękczynna z okazji 64 urodzin Zdzisława, za śp. + Edwarda Leszczyńskiego w 10 rocznicę śmierci

Grupa dyskusyjna: