5 Niedziela Wielkiego Postu
26 marca 2023 r.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

 • Liturgia piątej niedzieli Wielkiego Postu wprowadza nas w pasyjny charakter tego okresu. Nasza uwaga skupia się na Męce i Śmierci Chrystusa. Tradycyjnie, od dziś zasłaniamy w kościele krzyże.
 • Rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne, które trwać będą do wtorku 28 marca. Módlmy się, aby Duch Święty prowadził Ks. Rekolekcjonistę  w tej posłudze, a naszej wspólnocie udzielił łaski gorliwości.
 • Program rekolekcji będzie następujący: w niedzielę 26 marca: Msze św. o godz. 8.00; 10.00, 12.00, Gorzkie Żale przed Mszą św. o godz. 10.00 . W poniedziałek i wtorek : Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz.: 9.00, 12.00, 17.00 i Dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych zapraszamy w poniedziałek, wtorek i środę na godz. 12.00. Każdego dnia rekolekcji zapraszam także na wspólną modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Ofiary składane na tacę we środę będą wyrazem wdzięczności za posługę Ks. Rekolekcjonisty.
 • Pierwszo sobotnia Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu wynagradzającą za grzechy własne świata, oraz jako duchową wdzięczność Bogu za dar rekolekcji. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca. Modlitwą wynagradzamy Niepokalanemu Sercu Maryi za nasze nieposłuszeństwo wobec Jezusa. Zachęcam do praktykowania nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
 • Zachęcam do korzystania ze spowiedzi podczas rekolekcji. Nie odkładajmy pojednania z Bogiem na ostatnią chwilę. Starajmy się trwać w łasce uświęcającej i jak najczęściej przystępować do Komunii św. Módlmy się szczególnie o łaskę nawrócenia dla osób oddalonych od Boga, trwających w grzechach i zniewolonych nałogami.
 • Za tydzień Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, która rozpoczyna Wielki Tydzień – czas głębokiego przeżywania tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa. Błogosławieństwo palm na początku każdej Mszy Świętej. Msze św. o godz. 08.00, 10.00 i 12.00 rozpoczniemy na zewnątrz kościoła, lekturą ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy i uroczystą procesją. Ta liturgia jednoczy nas z Jezusem, przez uczestnictwo w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu. Palmy są wyrazem radości ze spotkania z Chrystusem. Pielęgnujmy tę piękną, polską tradycję. Dzieci zachęcamy do samodzielnego przygotowania palm.
 • W przyszłą niedzielę, 2 kwietnia, przypada 18 rocznica odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca. Zachęcamy wszystkich, którym drogi jest nasz Papież! do modlitwy. Szczególnie tym roku, wobec medialnej nagonki środowisk lewicowych na św. Jana Pawła II , modlitwa będzie także wyrazem opowiedzenia się za świętością życia, zwłaszcza nienarodzonych.
 • Za tydzień pierwsza niedziela kwietnia, spotkanie Kółek Różańcowych, wymiana tajemnic i wspólna modlitwa.
 • W Wielki Piątek będzie możliwość odwiedzin chorych w ich domach z posługą sakramentalną. Prosimy rodziny osób w podeszłym wieku i obłożnie chorych, aby zatroszczyły się o umożliwienie im skorzystania z posługi sakramentalnej. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
 • Kontynuujemy dzieła miłosierdzia Caritas naszego parafialnego, szczególnie podziękowania należą się;  Ani Witkowskiej, Halinie Miszkiel, Wasilewska Teresa i Józefowi Stankiewicz zostały przez nich rozdysponowane i dostarczone  paczki ludziom potrzebującym z naszej parafii z zbiórki żywności   Włączyliśmy się w ogólnopolską zbiórkę żywności w sklepach dla biednych naszej parafii.
 • ( Caritas naszej parafii może wypożyczyć bezpłatnie łózko medyczne osobie leżącej )
 • Dziękuję WSZYSTKIM za jarmark Św. Józefa w szczególny sposób  K.G.W. Afrodytki wraz z Związkiem Emerytów i Rencistów koło w Krasnopolu Dochód 7 000 zł (w pełni przeznaczony jest na nasza kaplica cmentarną, potrzeba ratować dach bo jest wadliwy lata swoje zrobiły.  Św. Józef jest patronem dobrej śmierci i Kościoła)
 • Dziękuję za sprzątanie kościoła z miejscowości Pawłówka.  W następnym tygodniu dyżur pełni miejscowość Pawłówka. Bóg Zapłać
 • Przepraszam za zaistniałe niedociągnięcia; i dziękuje za  modlitwę w czasie mojej nieobecności ponieważ pojechałem po dary do naszego kościoła z klasztoru który został zamknięty była to terminowa sprawa, tak wygląda zakulisowa praca Księdza np. dmuchawa do kościoła zerwane dwie noce aby ją pozyskać i przywieść, podobnie i tym razem. Potrzebne będą osoby do rozładowania tira ( który ręcznie z naszym parafianinem załadowaliśmy za co jestem Mu bardzo wdzięczny)  prawdopodobnie w poniedziałek
 • W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: + Mazalewska Leonia. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, …..

 

 


Intencje mszalne 26.03.2023 – 02.04.2023

 

 

Niedziela 26.03.2023

08.00 – Śp. Feliksy i Kazimierz Ambrosiewicz

10.00 –  Śp. Mieczysław Paszkiewicz

12.00 – Śp. Czesława i Stanisław Sucheckich

 

Poniedziałek 27.03.2023

09.00 – O szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki i potrzebne łaski NMP

12.00 – PRO POPULO

17.00 – Śp. Krzysztofa Milewskiego w trzeciej rocznicy śmierci

 

Wtorek 28.03.2023

09.00 – Śp. Weronika i Władysław za zmarłych z rodziny Olechny  

12.00 –   PRO POPULO

17.00 – Śp. Alboszta Teresa, Józef, Andrzej i Grzegorz

 

Środa 29.032023

17.00 – Śp. Jan Terlecki

 

Czwartek 30.03.2023

08.00 – Śp. Mieczysław Balewicz

08.30 – Śp. Jan Waronicz

 

 

Piątek 31.03.2023

17.00 – Śp. Marianna Sosnowska

17.30 – Śp. Zofia, Jan, Jagoda i Stefania oraz dusze w czyścu cierpiące

 

Sobota 01.04.2023

08.00 – W rocznice śmierci Śp. Ireny Hołdynskiej i za dusze Śp. Wacława

08.30 – Śp. Eugenia Kamińska  

 

Niedziela 02.04.2023

08.00 – W rocznice śmierci Edwarda Skindziera in Śp. Haliny

10.00 – Śp. Jana Woronicz w pierwsza rocznicę śmierci

12.00 – Śp. Henryka (k) i Michał Daniłowicz

Grupa dyskusyjna: