3 Niedziela Wielkiego Postu 12 marca 2023 r.
Ogłoszenia duszpasterskie

Liturgia trzeciej niedzieli Wielkiego Postu przypomina, że Jezus pragnie spotkać się osobiście z każdym z nas,
aby budzić nasza wiarę u obdarować nas Duchem Świętym. Niech to dzisiejsze spotkanie ze Zbawicielem
przyniesie owoc prawdziwego nawrócenia.

W związku z atakami środowisk postkomunistycznych i liberalnych na św. Jana Pawła II zachęcamy wszystkich
mieszkańców Parafii do modlitwy przy pomniku świętego Papieża – Polaka. Nie możemy milczeć, gdy
spadkobiercy bolszewickiego systemu kłamstwa i zniewolenia po raz kolejny atakują św. Jan Pawła II, szargają
jego dobre imię i starają się przekreślić jego dokonania. Niech ponownie wybrzmią pośród nas słowa papieskiej
modlitwy: „Niech zstąpi Duchu Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” Na tę modlitwę bobrze będzie
przynieść znicze, które pozostawimy jako znak naszej pamięci.

Jutro, poniedziałek, 13 dzień miesiąca marca, zapraszamy na godz. 16.30 na Rżaniec fatimski, przed Mszy św.

Także w poniedziałek przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka. Naszą modlitwą wspierajmy posługę
Ojca Świętego, prosząc dla niego o potrzebne dary Ducha Świętego.

W poniedziałek, 13 marca, zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00 za dusze w czyśćcu cierpiące,

# W Wielkim Poście zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: Gorzkie Żale będą odprawiane w
każdą niedzielę przed Mszy św. o godz. 7.30.
#Droga Krzyżowa w każdy piątek wielkiego postu o godz. 16.30 Podczas Drogi Krzyżowej będzie zbierana taca
na dekoracje Grobu Bożego. Poprzez udział w Drodze Krzyżowej, w Gorzkich Żalach oraz przez odprawienie
trzydniowych rekolekcji możemy uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami. Pamiętajmy o
przestrzeganiu czwartego przykazania kościelnego, które w tym czasie jest szczególnie aktualne: „Zachowywać
nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od
udziału w zabawach”.

Z racji na przypadającą 19 marca 4. Niedzielę Wielkopostną liturgiczna uroczystość Świętego Józefa, jest
przeniesiona na poniedziałek, 20 marca.

W niedzielę, 19 marca, rozpocznie się 3 Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Zakończy się on w uroczystość
Zwiastowania Pańskiego (25 marca). W tym czasie, każdego dnia przed wieczorną Mszą św. będziemy modlić
się modlitwą o pokój autorstwa papieży, modlitwą ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki
Evangelium vitae oraz krótkie rozważanie. Ta modlitwa będzie trwała do uroczystości Zwiastowania Pańskiego,
25 marca.

W niedzielę mamy jarmark Św. Józefa będą atrakcyjne stragany z pamiątkami ikonami i innymi loteriami cel
nasza kaplica cmentarna potrzeba ratować dach bo jest wadliwy lata swoje zrobiły. Św. Józef jest patronem
dobrej śmierci i Kościoła. W akcji uczestniczą K.G.W. Afrodytki wraz z Związkiem Emerytów i Rencistów koło
w Krasnopolu
Bóg Jest Wielki. Dostaliśmy dotację od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białegostoku
w kwocie 80 000 zł. Dziękuję za modlitwę i wszystkim pomagającym.

#Dziękuję za sprzątanie kościoła Elżbiecie Niewińskiej i Dorocie Sitko z miejscowości Pawłówka. W
następnym tygodniu dyżur pełni miejscowość Pawłówka. Bóg Zapłać

Zadbajmy o codzienną lekturę Pisma Świętego, modlitwę i refleksję nad własnym postępowaniem, o
naprawienie wyrządzonych krzywd, pomoc potrzebującym, odwiedziny osób samotnych czy chorych. Zachęcam
do podejmowania abstynencji. Możemy ją ofiarować za bliskie nam osoby uzależnione lub w intencji dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus na zawsze zamieszkał w ich
sercach.
W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:

+ Romuald Łucznik pogrzeb wtorek godz 12.00 Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie …

 

 

Intencje mszalne 12.03.2023 – 19.03.2023

Niedziela 12.03.2023
08.00 śp. + Henryk, Zofia i Władysław Zaniewscy
10.00 śp. + Wanda Sokołowska 10 miesiąc po śmierci
śp. +Aleksandrę (K) Czesława (M) Zofię Baranowskich
12.00 śp. + Stefania Santor
-O łaskę zdrowia i Bł. Bożego opiekę NMP dla Związku Emerytów i Rencistów koło w Krasnopolu oraz ich rodzin i gości

Poniedziałek 13.03.2023
17.00 śp. + Damian Balewicz
17.30 śp. + Stanisław Leszczyński

Wtorek 14.03.2023
08.00 śp. + Halinę Bierdziewską (4 mies. po śmierci) i Witolda Bierdziewskiego
08.30 śp. + Stanisław Leszczyński (od Małgosi i Janusza Gałaszewskich)

Środa 15.03.2023
17.00 śp. + Jan Daniłowicz (4 mies. po śmierci)
17.30 śp. + Helenę Puczyłowską (41 rocz. śmierci) i Bolesława oraz zmarłych z rodzin Puczyłowskich i Ambrosiewiczów

Czwartek 16.03.2023
08.00 śp. + Krzysztofa Arkadiusza Buziuk (od rodziny Poturgiel)
08.30 śp. + Wiktora, Irenę i Krystiana

Piątek 17.03.2023
17.00 śp. + Marek (28 rocznica śmierci) i Witold Ambrosiewicz, za rodzinę Ambrosiewiczów
17.30 śp. + Anna Szulewska (3 mies. po śmierci)

Sobota 18.03.2023
08.00 śp. + Helena, Józef, Ryszard Kordowscy

Niedziela 19.03.2023
08.00 śp. + Józef, Marianna, i rodzinę Makarewiczów, Sawickich i Biziewskich
10.00 śp. + Janina i Teodor Krękowscy
12.00 śp. + Józefa, Józefa, Kazimiery (K) i Konstantego Ołów, Józefa Siemienkiewicza

Grupa dyskusyjna: