PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU / OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 27 listopada 2022

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem:
Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też zaowocowało znacznym wzrostem liczby wiernych, którzy nabrali dystansu, nie powrócili do danych praktyk religijnych, nawet do obowiązkowego udziału w niedzielnej Mszy Świętej – jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy spojrzeć na Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć często powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół…

2. Jednocześnie pierwszymi nieszporami dzisiejszej niedzieli weszliśmy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Zaś kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Właśnie ten czas dobrze wykorzystajmy dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane roraty. Zapraszamy do licznego udziału w roratach, celebrowanych w naszym kościele poniedziałek, środa, piątek o godz. 17.00 zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, przybyszów, choćby przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia w naszym kościele ( 20 zł szt. )

4. W środę, 30 listopada, przypada święto Świętego Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, rodzonym bratem Świętego Piotra. Tradycja głosi, że po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże Świętego Andrzeja w kształcie litery „X”. Niech zgiełk andrzejkowych zabaw, jakie się w tym czasie organizuje, nie zagłuszy naszej modlitwy przez wstawiennictwo tego szczególnego patrona również w sprawach matrymonialnych i orędownika w wypraszaniu potomstwa.

5. W sobotę, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. W modlitwach pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, prośmy o liczne powołania misyjne. Niech w naszych sercach jeszcze mocniej zabrzmi nakaz Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…”.

6. ADORACJA NOCNA PIERWSZOSOBOTNIA (od piątkowej wieczornej Mszy Świętej do sobotniej porannej) JEZUS CZEKA NA SPOTKANIE Z TOBĄ , możliwość zapisania na listę czuwania.

7. W przyszłą niedzielę, 4 grudnia, która przykrywa liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Przez jej wstawiennictwo będziemy polecać Opatrzności Bożej wszystkich naszych parafian zmagających się z problemem bezrobocia i poszukujących pracy.
Jednocześnie w tę przyszłą niedzielę już po raz dwudziesty trzeci będziemy obchodzili Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem złożymy ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie – gorąco polecam ten ważny cel ofiarności Parafian!

8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu ofiarujmy w intencji licznych nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiętrowej 7.30/ 16.30 Na progu Adwentu serdecznie zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty.

9. Dziękuję Janowi Dargiewicz za sprzątanie kościoła BÓG ZAPŁAĆ W następnym tygodniu w dalszym ciągu pełni dyżur w kościele Kolonia Krasnopol za obwodnicą prosiłbym o informowanie następnych mieszkańców o dyżurze i proboszcza o zakończeniu.

10. Dziękuję Wójtowi i Gminnej Centrum Kultury i Czytelnictwa za dobrą współpracę i udostępnienie Sali dla dzieci parafialnych. Dziękuję inicjatorkom i mamom i opiekunkom dzieci ( ponad 30 dzieci ) które licznie się zebrały i zapoznały się z tematem adwentu i wykonały piękne lampiony. Dziękuje za dekorację kościoła i pomoc na plebani. Za wszelką życzliwość i dary. Są przygotowane postanowienia adwentowe nożna wybrać w pojemnikach przy gazetkach pod chórem.

11. Dziękuję za odgruzowanie po remoncie terenu plebani panu Damianowi Ambroszewicz i Anatolowi Persjanow. Dziękuje Januszowi Orłów i Tomaszowi Bąk za zabezpieczenie i przedmuchanie
instalacji wodnej na zimę. Oraz bezimiennie za przekop pod instalację elektryczną przy kościele i kaplicy cmentarnej BÓG ZAPŁAĆ.

12. Ofiarodawcy z ostatniego tygodnia
• Anonimowa 1000 zł,
• Anonimowa 200 zł,
Razem wpłaty z tygodnia 1200 zł
Wpłacono od 4.08.2022 do dziś 53 475 zł
Pozostało zobowiązań po odliczeniu wszystkich wpłat = -161 202 zł
200 zł na kaplicę cmentarną pani Halina Pomian BOG ZAPŁAĆ

13. W ostatnim tygodniu odszedł do Pana Śp. Jan Józef Jasiukiewicz a Módlmy się za nich słowami pieśni: Racz wiekuiste dacz odpoczywanie, duszom umarłych, najłaskawszy Panie, a światłość  wieczna niechaj im przyświeca, niech oglądają Twe Najświętsze lica.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
Środa, 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat św. Piotra Apostoła. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie, stąd jest bardzo czczony w Kościołach wschodnich (święto).
Sobota, 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uważany za jednego z największych misjonarzy w dziejach Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

 

 

INTENCJE MSZALNE 27 listopada – 4 grudnia 2022 r.

Niedziela 27 listopada
8:00 – Śp. + Jana Józefa Jasiukiewicza w 9 dzień po śmierci od Krzysztofa Sułek Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Logistyki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
10:00 – śp.+ Piotr Kossa (2 rocznica śmierci) / śp. Halinę Bierdziewską
12:00 – śp. Regina Borowska (2 rocz. śmierci), śp. Stefan Borowski (13 rocz. śmierci) i za zmarłych z rodzin Borowskich i Niewińskich / PRO POPULO

Poniedziałek 28 listopada
17:00 – śp. + Eugeniusz Korsakowski ( 20 rocznica śmierci) śp. Czesława Korsakowska

Wtorek 29 listopada
08:00 – śp.+ Ryszard, Romualda i Sylwia Kocóń (11 miesiąc po śmierci)
08:30 – śp. + Jan Terlecki (30 dzień po śmierci)
09:00 – śp. Sabina Maria Krzywicka (30 dzień po śmierci)

Środa 30 listopada
17:00 – śp.+ Jan Kowalczyk, Andrzej Gwiazdowski intencja od żony

Czwartek 1 grudnia
08:00 – śp.+ Józef, Stefania i Zenon Tarleckich

Piątek 2 grudnia / Adoracja Nocna
08:00 – śp. + Jan Kowalczyk (2 rocznica śmierci)
17:00 – śp. + Grzegorz Bienasz

Sobota 3 grudnia
8:00 – śp. + Józef Siemienkiewicz (5 rocznica śmierci)
11:00 – Śp. + Mirosław Sosnowski (1 rocznica śmierci, Egzekwie)

Niedziela 4 grudnia
08:00 – Śp. + Wojciech Bykas ( 6 rocznica śmierci) / Pro Populo
10:00
– śp. + Teodor i Janina ( 8 rok po śmierci) Krankowscy
– śp. + Halinę Bierdziewską od Janiny Abramowicz
12:00
– śp. + Janina i Antoni Karłowicz, Zofia i Feliks Jankowscy, za zmarłych z rodzin Karłowicz i Jankowskich
– za zmarłych z rodzin Leniartów, Kopaczyńskich, Kopców, Wiatrów

 

 

NOCNE ADORACJE W KRASNOPOLU

NOCNE ADORACJE W KRASNOPOLU

Grupa dyskusyjna: