ks. Kardynał Gerhard Müller i ks. Jan Dargiewicz

W wtorek, 9 sierpnia 2022r. naszą parafię odwiedził ks. Kardynał Gerhard Müller. Pobłogosławił naszej parafii dla jej rozwoju duchownego i jej inwestycjom. Kardynał nawiedził również nasz parafialny cmentarz gdzie modlił się za naszych zmarłych.

Kardynał Gerhard Müller Ur. 31 grudnia 1947 r. w Finthen (Moguncja, Niemcy). Studiował filozofię i teologię na uniwersytetach w Moguncji, Monachium i Fryburgu Bryzgowijskim. Święcenia kapłańskie przyjął 11 lutego 1978 r. W latach 1986-2002 wykładał teologię dogmatyczną na Wydziele Teologii Katolickiej Uniwersytetu Ludwika-Maksymiliana w Monachium i równocześnie jako visiting professor na uniwersytetach w licznych krajach świata. Był członkiem Komisji ds.Wiary Konferencji Episkopatu Niemiec i Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Był ekspertem w dziedzinie teologii na Synodach Biskupów w 1999 i 2001 r. 1 października 2002 r. został mianowany ordynariuszem diecezji ratyzbońskiej; sakrę biskupią przyjął 24 listopada. W 2008 r. założył w Ratyzbonie Instytut im. Papieża Benedykta XVI, zajmujący się publikacją opera omnia Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. 2 lipca 2012 r. został prefektem Kongregacji Nauki Wiary, przewodniczącym Papieskiej Komisji «Ecclesia Dei», Papieskiej Komisji Biblijnej, Międzynarodowej Komisji Teologicznej i otrzymał godność arcybiskupią. Jest autorem licznych publikacji naukowych i laureatem międzynarodowych nagród.

KategoriaWydarzenia
Grupa dyskusyjna: