ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM – SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W SUWAŁKACH ZAPRASZA OCHOTNIKÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH W 2021 ROKU

Szkolenie jest dedykowane osobom, które dotychczas nie odbywały czynnej służby wojskowej. Mogą ją pełnić zarówno mężczyźni jak i kobiety.Terminy szkoleń w I kwartale:

  • 11.01-06.02;
  • 18.01-13.02;
  • 01.02-27.02;
  • 08.02-6.03;
  • 22.02-20.03;
  • 01.03-27.03;
  • 08.03-02.04.

DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA:
• niekarana za przestępstwo umyślne;
• posiadająca obywatelstwo polskie;
• posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej
służby wojskowej (skierowania na badania otrzymasz w WKU w Suwałkach)
• pełnoletnia.

Jeżeli chcesz ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej, złóż wniosek wraz z kompletem dokumentów (dowód osobisty, świadectwo ukończenia ostatniej szkoły/studiów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje) do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 21a, tel. 261347357).

Złóż wniosek osobiście w WKU, poprzez ePUAP lub aplikuj na portalu rekrutacyjnym www.zostanzolnierzem.pl.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE OBEJMUJE:

• analizę dokumentów;
• rozmowę kwalifikacyjną;
• badania psychologiczne i lekarskie.

Żołnierzom podczas szkolenia przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia i inne należności na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką. Żołnierzowi służby przygotowawczej przysługuje miesięczne uposażenie w wysokości 1233 zł brutto + odprawa po zakończeniu służby – 2540 zł brutto.

 

KategoriaInne
Grupa dyskusyjna: