OGŁOSZENIA PARAFIALNE

17 stycznia 2021 r. 

 1. Dziękuję za sprzątnięcie naszej Świątyni: Bożenie Juszkiewicz, p. Małgorzacie Kisłowskiej, p. Dorocie Dębskiej.
 2. Przypominamy o przestrzeganiu zasad higieny sanitarnej w związku z pandemią koronawirusa.
 3. Jak wszyscy doskonale wiecie z powodu panującej pandemii koronawirusa liczba wiernych na Mszach Świętych zmalała. W konsekwencji niedzielna taca jest mniejsza, choć za każde dobro dziękuję!!!! Wydatki Parafii jednak pozostają te same, dlatego też jeżeli ktoś z radością w sercu chciałby wesprzeć swoją Parafię, to można to uczynić poprzez przelew na konto parafialne, którego numer jest na naszej stronie internetowej (zakładka KONTAKT). Niektórzy parafianie już odpowiedzieli na powyższą prośbę tj. p. p. Zofia i Czesław Szmajda. Serdecznie dziękuję!!!
 4. Bardzo dziękuję p. Romualdowi Sosnowskiemu za pomoc przy montażu okien na plebanii.
 5. Panu Stanisławowi Grabowskiemu i p. Karolowi Szrajbertowi za odśnieżanie parkingu, terenu przed Kościołem i podwórka przy plebanii.
 6. Jutro rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
 7. 21 stycznia w czwartek dzień Świętej Agnieszki i Dzień Babci, a dzień później 22 stycznia w piątek Dzień Dziadka – pamiętajmy o nich w modlitwie.
 8. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego, ustanowiona przez Papieża Franciszka w 2020 r.
 9. Ppłk Jarosław Kowalewski Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach zaprasza chętnych parafian, kobiety i mężczyzn do składania wniosków o powołanie do różnych form służby wojskowej. Wnioski można składać osobiście lub przez Portal Rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl. Służba wojskowa to powinność wszystkich, którzy dobro Ojczyzny mają w sercu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej oraz profilu Facebook WKU w Suwałkach. Można je też uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 261 347 357.
  Materiały informacyjne zamieszczone są też na tablicy ogłoszeń.

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH W PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KRASNOPOLU

18 – 24 STYCZEŃ 2021 R.

 

18 stycznia 2021 r. – poniedziałek:

Godz. 7:30

Śp. + Janina Kisielewska (30. dzień po śmierci)

O Boże błogosławieństwo dla rodziny Ścianowskich

 

19 stycznia 2021 r. – wtorek:

Godz. 7:30

O ulgę w cierpieniu dla Józefa

 

20 stycznia 2021 r. – środa:

Godz. 7:30

Śp. + Andrzej Ambrożewicz

 

21 stycznia 2021 r. – czwartek

Godz. 6:30 – 7:30

Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu

Godz. 7:30

Śp. + Irena i Wiktor Sienkiewicz

Godz. 17:00

Śp. + Jacek Motulewicz (7. miesiąc po śmierci)

 

22 stycznia 2021 r. – piątek:

Godz. 7:30

Śp. + Jan z okazji urodzin i za zmarłych z rodziny Pomian i Szarejko

 

23 stycznia 2021 r.– sobota

Godz. 6:30 – 7:30

Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu

Godz. 7:30

Śp. + Mateusz Olechna

Dziękczynna z okazji urodzin Pani Bożeny (intencja od córek Justyny i Marzeny)

 

24 stycznia 2021 r. – niedziela

Godz. 8:00

Śp. + Witold Ambrosiewicz (2. rocznica śmierci)

Godz. 10:00

Śp. + Halina Kossa (4. rocznica śmierci)

Śp. + Piotr Kossa (2. miesiąc po śmierci)

Godz. 12:00

Śp. + Janina i Aleksander Pietrzak (6. rocznica śmierci)

i za zmarłych z rodziny Pietrzaków i Zdancewiczów

Grupa dyskusyjna: