Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku w imieniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego uprzejmie informuje, że w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyska
kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w małych ojczyznach, jakimi są gminy.

Użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do przeprowadzenia samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie https://spisrolny.gov.pl/.
Zwracamy się do Państwa z apelem o poświęcenie swego czasu i dokonanie spisania się przez Internet. Będzie to Państwa wkład w nasze wspólne dobro.

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisa
się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Samospisu można dokonać także w siedzibie Urzędu Gminy/Miasta. Zorganizowane są w nich stanowiska spisowe. Można skorzystać również z pomocy pracowników gminy przy wypełnianiu formularza.

Z respondentami, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktuje się rachmistrz spisowy w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. W przypadku, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli, od 1 października br. dane będą także zbierane przez rachmistrzów spisowych w drodze wywiadu bezpośredniego.

Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski obowiązek!

KategoriaInne
Grupa dyskusyjna: