OGŁOSZENIA PARAFIALNE
listopad 2020 r.

 1. Dziękuję za sprzątnięcie naszej Świątyni p.p. Barbarze i Tadeuszowi Korsakowskim, p. Małgorzacie, Wiktorii i Weronice Krajewskim, p. Agnieszce, Kacprowi, Dominikowi, Dariuszowi Juszkiewicz. Bardzo dziękuję też za sprzątnięcie liści wokół naszej Świątyni.
 2. Bardzo dziękuję wszystkim osobom biorącym czynny udział w prowadzeniu nabożeństw różańcowych w październiku. W ten sposób zobaczyliśmy jak bogata jest nasza parafia przez swoją różnorodność – począwszy od dzieci poprzez rodziców, dziadków, wspólnoty duszpasterskie skończywszy na różnych grupach zawodowych i formacjach społecznych, które służą dla dobra naszej społeczności.
 3. Chciałbym też szczególnie podziękować za służbę podczas nabożeństw różańcowych – p. Mirosławowi Żukowskiemu (diakonia muzyczna), p. Wiesławowi Hałaburdzie (codzienna obecność).
 4. Są do nabycia „Kalendarze Miłosierdzia” w cenie 15 złotych oraz książka o błogosławionej Mariannie Biernackiej w cenie 15 złotych.
 5. Wypominki całoroczne można nadal składać mi bądź p. Mirosławowi Żukowskiemu.
 6. Dzień Zaduszny – trzy Msze Święte w Kościele, pierwsza o godz. 10:00, druga o godz. 15:00 po czym będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja z modlitwa za zmarłych do godz. 16:55. i trzecia o godz. 17:00.
 7. W dniach od 1 – 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę choćby w myśli za zmarłych można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust ten można zyskać jeden raz dziennie dla jednej duszy w czyśćcu. Udziela się odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami wiernym, którzy w Dniu Zadusznym (oznacza to od południa uroczystości Wszystkich Świętych do północy Dnia Zadusznego) nawiedzą pobożnie kościół i w nim odmówią „Ojcze Nasz” i „Wierzę”. Ten odpust można uzyskać tylko dla zmarłych.
 8. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Chorych odwiedzę jak zawsze zgodnie z harmonogramem.
 9. Za tydzień w niedzielę Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – puszka przed kościołem na ten cel.
 10. Od wtorku tj. 3 listopada Msze Święte w dzień powszedni są o godz. 8:00. Do końca oktawy Wszystkich Świętych przed każdą Mszą Świętą wypominki jednorazowe.
 11. Pragnę z radością poinformować, iż od dzisiaj w naszej Świątyni jest zainstalowany nowoczesny system monitoringu oraz transmisji Mszy Świętych. Za pomoc techniczną bardzo dziękuję p. Piotrowi Tomkiewiczowi. Sponsorom podziękuję za tydzień. Transmisje Mszy Świętych są dostępne na You Tube.
 12. Ja już zapewne zauważyliście w kruchcie Kościoła zainstalowana została kropielnica i Krzyż. Jednym ze sponsorów jest p. Stanisław Grabowski, któremu składam serdeczne podziękowania w moim imieniu i całej parafialnej wspólnoty.
 13. W najbliższy piątek 6 listopada rocznicę swoich urodzin obchodzi jeden z naszych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej – p. Piotr Gwiazdowski.
 14. Odczytać Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i spokoju społecznego.

Intencje Mszy Świętych w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu

2 – 8 listopad 2020 r.

2 listopad – poniedziałek:

Godz. 10:00

Śp. + Aldona i Władysław (15. rocznica śmierci) Paszkiewicz

Godz. 15:00

Za wszystkich wiernych zmarłych

Godz. 17:00

W intencjach Ojca Świętego.

 

3 listopad – wtorek:

Godz. 8:00

Śp. + Stanisław Kimszal

Śp. + Krystyna Strękowska (30. dzień po śmierci)

 

4 listopad – środa:

Godz. 8:00

Śp. + Jan i Irena Zdancewicz

Śp. + Eugenia Grądzka

Godz. 18:00

Śp. + Grzegorz Stanisław Fadrowski (30. dzień po śmierci)

 

5 listopad – czwartek:

Godz. 7:00

Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

Godz. 8:00

Śp. + Jadwiga Turowska (intencja od rodziny Szulborskich i Szymczyków)

 

6 listopad – piątek:

Godz. 8:00

Śp. + Józef Rydzewski (od sąsiadów z ul. Sienkiewicza)

Godz. 17:00

Śp. + Jadwiga Turowska (intencja od kuzynek Bożeny, Danuty i Janiny)

 

7 listopad – sobota:

Godz. 8:00

Za zmarłych z Róży Żywego Różańca p. w. Przemienienia Pańskiego oraz ich rodzin.

Godz. 16:00

Śp. + Wacława i Stanisław Krankowscy

 

8 listopad – niedziela:

Godz. 8:00

Śp. + Ks. kan. Jan Kanty Florek (55. rocznica śmierci) 

Godz. 10:00

Za parafian 

Godz. 12:00

Śp. + Stanisław Bazylewicz (30. rocznica śmierci)

Śp. + Waleria i Stanisław Bazylewicz

Grupa dyskusyjna: