OGŁOSZENIA PARAFIALNE

21 czerwca 2020 r.

  1. Dziękujemy za przygotowanie Świątyni p. Henryce Karłowicz, p. Annie Kisłowskiej, p. Anecie Krzywickiej, p. Marii Gościńskiej, Kacprowi i Przemkowi Karłowicz. Dziękuję za dar pieniężny na kwiaty na Ołtarze.
  2. Zachęcamy do uczestnictwa we wspólnej modlitwie, którą rozpoczynamy każdego dnia o 7:30 Adoracją Najświętszego Sakramentu, później Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i o godzinie 8:00 Eucharystia.
  3. Bardzo dziękuję p. Krystynie Lisiewicz, p. Annie Orzechowskiej i p. Jolancie Staniszewskiej za oczyszczenie chodnika wokół Świątyni, a także za posadzenie przy Grocie Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i przed Kościołem kwiatów i troskę o nie p. Halinie Kuźnieckiej i p. Jolancie Staniszewskiej. Panu Romualdowi Sosnowskiemu dziękuję za piękny wygląd terenu wokół Kościoła i plebanii. Bardzo proszę aby ojcowie dzieci grupy pierwszokomunijnej od dzisiaj zadbali o eleganckie wykoszenie trawy przy plebanii, wokół Kościoła. Służba tych ojców trwa do końca Białego Tygodnia czyli do połowy lipca.
  4. Zapowiedzi:

Konrad Majka, kawaler, zamieszkały w Parafii p. w. Świętej Barbary w Turku (Diecezja Włocławska) i Magdalena Nowalska, panna,

zamieszkała w Parafii p. w. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu – zapowiedź druga.

  1. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie procesji Bożego Ciała. Szczególne podziękowania kieruję do osób, które przygotowały piękne Ołtarze tj.: p. Stanisławowi Grabowskiemu, p. Teresie Dziemido, p.p. Joannie i Maciejowi Tarleckim (Ołtarz pierwszy), p.p. Bożenie i Piotrowi Tomaszewskim, p. Halinie Kuźnickiej, p. Małgorzacie Kisłowskiej, p. Anecie Kisiel, p. Agnieszce Wichert, p. Annie Orzechowskiej i p. Karolowi Szrajbertowi (Ołtarz drugi), p. Reginie Siergiej, p. Aleksandrze Stankiewicz, p. Annie Olszewskiej, p. Anecie Mandygraf, p. Karolowi Szrajbertowi (Ołtarz trzeci), Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Mulewskiemu, p. Krzysztofowi Stefańskiemu, p. Mirosławowi Żukowskiemu, p. Lucjanowi Staniszewskiemu, p. Wiesławowi Hałaburda, p. Łukaszowi Daniłowiczowi, p. Karolowi Daniłowiczowi, p. Gabrieli Wnorowskiej, p. Marianowi Myszczyńskiemu (Ołtarz czwarty).

Doceniam i bardzo dziękuję wszystkim za rzetelne konsultacje ze mną wyglądu Ołtarzy.

  1. 23 czerwca – we wtorek Dzień Ojca.
  2. 24 czerwca – w środę Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela.
  3. 27 czerwca – w sobotę Wspomnienie Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy. Tego dnia Eucharystia rozpocznie się od Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszam wszystkich tych, którzy otaczają szczególną czcią obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  4. Za tydzień ofiary zbierane do tzw. Puszek na Fundusz Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Ełckiej.
  5. Mając na uwadze pismo Ełckiej Kurii Diecezjalnej, proszę o dostosowywanie się do wymogów i obostrzeń sanitarnych w związku z epidemią, która wciąż trwa (w ostatnich dniach pojawiają się przypadki osób zarażonych w naszych powiatach) tj.: wierni w kościołach mają obowiązek zakrywać usta i nos podczas nabożeństw i modlitwy prywatnej. W kruchcie jest wyraźna i widoczna informacja o tym obowiązku.
Grupa dyskusyjna: