OGŁOSZENIA PARAFIALNE

19 kwietnia 2020 r. 

  1. Bardzo dziękuję p. Annie Gwiazdowskiej, p. Wiolecie Gwiazdowskiej za przygotowanie naszej Świątyni.
  2. Dziś Uroczystość Miłosierdzia Bożego. O godzinie 14:30 odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakramentu, zaś o godzinie 15:00 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po czym udzielę błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej naszej Parafii. Zapraszam do duchowej łączności i modlitwy poprzez transmisję on- line. Pamiętajmy, że do dziś obowiązuje limit 5 osób na Mszach Świętych i Nabożeństwach. Adorację i Koronkę poprowadzą osoby wyznaczone przez Księdza Proboszcza.
  3. Chciałbym bardzo podziękować naszym parafianom za ciężką pracę przy następnym etapie troski o nasz park przy plebanii – są to: p. Romuald Sosnowski, p. Henryk Hołubowicz, Kleryk Paweł, p. Radosław Sosnowski, p. Zbigniew Terlecki. Wiara w Boga Stwórcę nieba i ziemi wyraża się również w trosce o piękno miejsca, w którym przyszło nam żyć i służyć Panu Bogu, Kościołowi Świętemu i Ojczyźnie naszej.
  4. Za tydzień Niedziela Biblijna. Rozpoczniemy XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny.
  5. W czwartek 23 kwietnia Uroczystość Świętego Wojciecha, głównego patrona Polski i naszej Diecezji. Jest to też dzień imienin J. E. ks. bp Jerzego Mazura SVD – pamiętajmy o Nim w modlitwie.
  6. W sobotę 25 kwietnia Święto Św. Marka Ewangelisty. Dzień modlitw o urodzaje. Kościół tego dnia za wstawiennictwem Św. Marka modli się o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, a także pamięta o tych, którzy w różnych miejscach ziemi cierpią głód.
  7. Od poniedziałku w naszej Świątyni może przebywać jednocześnie na Eucharystii lub Nabożeństwie maksymalnie 20 osób.
  8. Dziękując wszystkim zatroskanym parafianom za dotychczasową nie tylko troskę duchową, logistyczną ale i materialną pamiętajmy o dalszej naszej odpowiedzialności za naszą Parafię.
Grupa dyskusyjna: