REKRUTACJA NA STUDIA

W INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM W Łomży
przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie
– Sekcja Św. Jana Chrzciciela
w roku akademickim 2019/2020

od 3 czerwcz do 20 września 2019 roku

W związku z potrzebą przygotowania osób świeckich i zakonnych do pracy w katechezie szkolnej proponujemy niestacjonarne 5-letnie magisterskie studia teologiczno-katechetyczne i niestacjonarne 3-semestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym w Instytucie Teologicznym w Łomży pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w piątki od godz. 16.00 i soboty od godz. 8.30.

Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych w zależności od ich rodzaju umożliwia:

– uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych (studia podyplomowe) oraz szkołach średnich (studia magisterskie);
– uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);
– pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

Czas trwania studiów:

Magisterskie studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – 10 semestrów
Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – 3 semestry

Koszt studiów:

85,00 zł – opłata wpisowa
800,00 zł – opłata za semestr

Student studiów magisterskich PWTW może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

– stypendium socjalnego;
– stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
– stypendium rektora dla najlepszych studentów;
– zapomogi.

Dokumenty można składać od 3 czerwca do 30 września 2019 roku w sekretariacie Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego w Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

KategoriaInne
Grupa dyskusyjna: