1. Bardzo DZIĘKUJĘ za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą uroczystość – p. Żanecie i Błażejowi Pietrewicz, p. Grażynie Sienkiewicz i p.Krystynie Wiszniewskiej. Dziękuję też tym osobom za sponsorowanie kwiatów na dzisiejszy odpust do ołtarza. Na tym mieszkańcy kolonii pod Pawłówką zakończyli swój dyżur i od najbliższej soboty dyżur przejmują mieszkańcy Pawłówki.
  2. Za tydzień taca na Fundusz Kapłański diecezji ełckiej.
  3. Bardzo DZIĘKUJĘ p. Tomaszowi Daniłowiczowi za wykonanie prac ziemnych przy następnym etapie prac przy plebanii. Romualdowi Sosnowskiemu bardzo DZIĘKUJĘ za przygotowanie terenu wokół naszej świątyni i plebanii na dzisiejszą uroczystość.
  4. W sobotę 10 sierpnia odbędzie się Diecezjalna pielgrzymka w intencji trzeźwości w Sanktuarium w Studzienicznej. Są osoby i rodziny w naszej parafii, które są tym problem obarczone i zachęcam aby z tej pielgrzymki skorzystać.
  5. Wszystkim DZIĘKUJĘ za wszelkie zaangażowanie aby nasza uroczystość była jak najgodniej przygotowana i przeżyta. Wszystkim diakoniom – asyście liturgicznej, asyście procesyjnej oraz wszystkim pozostałym.
  6. W naszej świątyni jest obecna instalacja o tematyce krzyży. Wykonał ją p. Antoni Klucznik z Czarnej Buchty. Swój udział w tej pracy ma też udział p. Piotr Tomkiewicz oraz p. Karol Szrajbert, którym p. Antoni szczególnie pragnie podziękować. Zachęcamy do obejrzenia tej instalacji.
  7. PODZIĘKOWANIA CZCIGODNYM KAPŁANOM Z DEKANATU NA CZELE Z KSIĘDZEM DZIEKANEM – KS. PRAŁATEM ZBIGNIEWEM ORAZ NASZYM CZCIGODNYM GOŚCIOM – KS. WITALISOWI ŁAPIŃSKIEMU i KSIĘDZU ANDRZEJOWI POPIELSKIEMU.
Grupa dyskusyjna: