Przedłużając radość Uroczystości Wniebowzięcia NMP i mając na uwadze okres wakacji, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkich diecezjanom oraz wiernym przebywającym w dniu 16.08.2019r na terenie Diecezji Ełckiej

UDZIELAM DYSPENSY

od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościoła odnośnie dnia pokutnego, zalecam by Wierni przyjmujący dar dyspensy odmówili Modlitwę Pańską w intencji dzieci nienarodzonych.

 

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

ORYGINALNE BRZMIENIE:

Grupa dyskusyjna: